ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувач, оформлюючи заявку на сайті cmc-ukraine.com (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї згоди на обробку персональних даних (далі – згоду) відповідно до діючого законодавства України «Про персональні дані». Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є надсилання заявки з Сайту.

Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных со следующими условияКористувач дає згоду на обробку своїх персональних даних із такими умовами:

1. Ця Згода надається на обробку персональних даних як без, так й з використанням засобів автоматизації.

2. Згода поширюється на таку інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, телефон, електронна пошта.

3. Згода на обробку персональних даних надається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладання та виконання зобов'язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень.

4. Користувач надає Оператору право здійснювати такі дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних й дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

6. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту вказану в розділі "Контакти".

7. Користувач підтверджує, що, даючи згоду, він діє вільно, своєю волею та за власним інтересом.

8. Ця Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з причин, зазначених у п.6 цього документа.