ДОГОВІР ОФЕРТИ

Інтернет-сайт cmc-ukraine.com, cmc-ukraine.comдалі іменований «Продавець», пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі, далі іменованій «Покупець», оформити замовлення та здійснити купівлю послуг, розміщених на сайті  cmc-ukraine.com.

Оформлюючи замовлення на Сайті, Покупець добровільно підтверджує прийняття таких положень:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою й не вимагає підписання (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну чинність як договір, підписаний на папері. Цей договір містить усі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто за допомогою мережі інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупцем з Товаром.

1.2. У разі виникнення у Покупця питань щодо послуги, перед оформленням замовлення Покупець може звернутися до Продавця будь-яким доступним способом.

1.3. Продавець здійснює роздрібний продаж послуг через інтернет-сайт cmc-ukraine.com.

1.4. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договору без попереднього повідомлення Покупця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ 

2.1. Покупець здійснює замовлення товарів на Сайті та відправляє його Продавцю. 


2.2. У разі виникнення у Покупця питань щодо послуги, перед оформленням замовлення Покупець може звернутися до Продавця будь-яким доступним способом.

2.3. Покупець зобов'язується правильно вказати у замовленні своє прізвище, ім'я, телефон для зв'язку.

2.4. Покупець сплачує замовлення у будь-який спосіб, обраний на інтернет-сайті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1. Продавець повідомляє Покупця про прийняття замовлення за телефоном та/або електронною поштою, погоджує додаткові деталі.

3.2. Продавець зобов'язується надати послугу відповідно до отриманого замовлення, кількості, цін і термінів, узгоджених з Покупцем.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1. Точна вартість вказана на Сайті.

4.2. Ціна на сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Покупець дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів.

5.2. Вся інформація, надана Покупцем Продавцю, не може бути передана для ознайомлення та/або використання третім особам, за винятком письмового дозволу Покупця на передачу цієї інформації та випадків, коли цього вимагає українське чи міжнародне законодавство та/або органи влади з дотриманням законної процедури.

5.3. До відносин між Покупцем та Продавцем застосовується право України.

5.4. У разі виникнення питань та претензій з боку Покупця він має звернутися до Продавця будь-яким доступним способом. Усі суперечки сторони намагаються вирішити шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення угоди, спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

6. СТРОК ДІЇ ЧИННОГО ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір набирає чинності з дати оплати замовлення та діє до виконання всіх умов.